Deltagarinformation 2021

Deltagarinformationen är ett samlat dokument som kan laddas ner här (2021-07-31).

Innehåller

  • Allmänna regler
  • Corona-information
  • Procedur för start & mål
  • Beskrivning av alla etapper
  • Tidtagning/GPS-tracking
  • Obligatoriska stopp
  • Kontkatuppgifter till hotell, cykelbutiker, sjukhus och funktionärer

Dagling information inför varje etapp

Informationen är preliminär och kommer uppdateras med aktuell information fram till etappdag. Aktuell version anslås på papper på anslagstavla på hotellet.