Etapp Distans (km) Åktider
Mingräns Hög fart
1 262 09:21 06:33
2 235 08:23 05:52
3 322 11:30 08:03
4 266 09:30 06:39
5 266 09:30 06:39
6 311 11:06 07:46
7 251 08:57 06:16
  Hastighet  28 km/h 40 km/h

 

Man måste räkna med att klara minimigränsen varje dag för att delta i Sverigeloppet.