Etapp Distans (km) Åktider
Mingräns Hög fart
1 248 09:11 06:32
2 241 08:56 06:21
3 322 11:50 08:23
4 288 10:37 07:32
5 295 10:52 07:42
6 220 08:11 05:50
7 201 07:30 05:21
  Hastighet  28 km/h 40 km/h

 

Åktiden inkluderar ett obligatoriskt lunchstopp på 20 minuter. 

Man måste räkna med att klara minimigränsen varje dag för att delta i Sverigeloppet.