gpx file iconNu finns det GPS-filer för alla etapper att ladda ner för de deltagare som har en egen cykel-GPS. Läs mer